HR Dienstverlening

Advies en interim werkzaamheden rond HR en werving & selectie

Mijn foto

1. Uitvoeren van werving & selectiediensten:

 • regisseren/organiseren/uitvoeren van gehele werving & selectieproces van ontstaan wervingsbehoefte tot aan aanname kandidaat;
 • opstellen wervingsprofiel;
 • opstellen searchprofiel;
 • opstellen wervingsplan; uitvoeren wervingsplan/wervingsacties;
 • uitvoeren searchacties (social media);
 • cv selectie;
 • telefonische interviews;
 • selectiegesprekken (STAR methodiek);
 • afnemen van online assessments, interpreteren, bespreken met hiring manager en kandidaat.

2. Inrichten/standaardiseren/professionaliseren van processen voor werving & selectie :

 • standaard procesbeschrijving van werving & selectieproces;
 • inhoudelijke beschrijving van alle stappen in het proces;
 • koppeling aan verantwoordelijke medewerker;
 • werkinstructie voor elke afzonderlijke doelgroep/stakeholder in het proces;
 • standaard vacatureteksten (intern, extern, voorbeelden voor meest voorkomende functies);
 • brievenboek met standaard templates voor communicatie met vacaturehouder, sollicitanten, evt overige stakeholders;
 • schrijven van functieprofielen; checken functiehuis op consistentie en functiewaardering;
 • vastlegging in een handbook werving & selectie;
 • opstellen employer branding.

3. Begeleiden van kandidaten in outplacement trajecten