Project- en programma-management-advies

Mijn foto

a. Adviseren over welke opzet van projectmanagement het beste past in uw organisatie
b. Inrichten van projectstructuren
c. Adviseren over de opzet van een projectbureau
d. Implementeren van projectmanagementmethodieken Prince2 en IPMA

e. Coachen en adviseren van projectleiders en projectmanagers
f. Het organiseren van metaplan sessies voor het oplossen van problemen in lastige projecten
g. Analyse van projectmanagement opzet, stuurgroep structuur en mandaat
h. Advies over het toepassen van PMBOK bij bepalen project maturaty etc.

I. Het verzorgen van projectaudits volgens het KAD model (Kwaliteit Administratieve Dienstverlening, Molenkamp:1998), waarin de project scope, doorlooptijden, kosten, kwaliteit, stakeholder management en project risico’s de te auditen beheers factoren zijn.